Kołka przemysłowe

Jako najstarsze, podstawowe i uniwersalne narzędzie gospodarki magazynowej, koła przemysłowe są nadal kluczem do poprawy wydajności pracy. Dzięki umiarkowanym kosztom i elastyczności stosowania, pozostają najpopularniejszym i najbardziej przystępnym cenowo remedium na wszelkie problemy związane z obsługą, przemieszczaniem, podnoszeniem ciężarów.

Oto niektóre korzyści z oferowanych przez nas kół przemysłowych:

Zwiększenie zysków i wydajności.
Obsługa maszyn zarówno ręcznych jak i napędzanych mechanicznie bądź elektrycznie odbywa się bez niepotrzebnych postojów, praca odbywa się w swoim naturalnym toku tzw. „w ruchu”, ograniczając w ten sposób koszty.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Racjonalne gospodarowanie posiadaną przestrzenią roboczą wpływa na efektywność pracy. Koła poruszają się w przód, tyłu, w górę lub w dół w zależności od posiadanego systemu składowania.

Bezpieczniejsze warunki pracy.
Prawidłowo zaprojektowane kółka są w pełni kontrolowane, eliminując przy tym prowizoryczne zastosowania i nienależytą obsługę.

Elastyczność.
Koła przystosowane są do różnych warunków pracy, ich zdolność zastosowania do zmieniających się metod produkcji, składowania odróżnia je od innych dostępnych modeli na rynku.

Ochrona.
Stosując koła do używanych już urządzeń zapobiegniemy niepotrzebnym przeładunkom, przemieszczaniu towarów po magazynach. Jednocześnie ograniczamy ryzyko wystąpienia wypadków, urazów, awarii maszyn.